Điểm tin

Mục tiêu chất lượng

10:31 07/03/2017

STTMục tiêu chất lượngChỉ tiêu
1Nâng cao chất lượng giảng dạyĐiểm trung bình tiêu chí B. Hoạt động giảng dạy trong phiếu khảo sát môn học (KS01) của toàn bộ giảng viên đạt 4.3.
Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.
2Đảm bảo chất lượng đầu raBổ sung, hoàn chỉnh ngân hàng đề thi theo đúng kế hoạch của Phòng KT-ĐBCL.
3Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên100% giảng viên hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học theo quy định của nhà trường.
Đăng ký thành công tối thiểu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
100% các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên hoàn thành đúng hạn và được nghiệm thu thành công.
Tổ chức 3 seminar về Kinh tế lượng.
4Tổ chức và quản lý tốt công tácCó ít nhất một giảng viên tham gia nghiên cứu sinh.
80% giảng viên thực hiện đúng tiến độ nghiên cứu sinh.
100% giảng viên tham gia các lớp tập huấn và các chuyến học tập thực tế được tổ chức vào hàng năm.