Kết quả hoạt động KHCN năm 2016

18:48 07/03/2017

BÀI BÁO KHOA HỌC:

1. Lê Phương
, Liouville theorems for stable solutions of p-Laplace equations with convex nonlinearities, J. Math. Anal. Appl., 443 (2016), 431–444. (Bài báo ISI)
2. Sophie Mercier, Phạm Hải HàA bivariate failure time model with random shocks and mixed effects, J. Multivariate Anal., 153 (2017), 33–51. (Bài báo ISI)
3. Nguyễn Phương, Nguyễn Ngọc Phụng, Hồ VũOn fractional random differential with delay, Opuscula Math., 36 (2016), no. 4, 541–556. (Bài báo Scopus)
4. Nguyễn Khắc Minh, Tô Kim Ngọc, Nguyễn Minh Hải, Đặng Huyền Linh, Tiếp cận hàm cầu tiền phi tuyến trong việc xác định ngưỡng lạm phát, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, 161 (2015).
5. Nguyễn Ngọc Phụng, Dương Tôn Đảm, Vi phân ngẫu nhiên đối với lớp quá trình ngẫu nhiên Itô - Lévy, Tạp chí phát triển Khoa học & Công nghệ - Đại học Quốc Gia TP.HCM, 19 (2016).


BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC:

1. Nguyễn Minh HảiNâng cao chất lượng giảng dạy toán cao cấp trong các khối ngành Kinh tế, Hội thảo Khoa học cấp trường.
2. Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Huy Thao, Kiểm định giáo dục Đại học Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, Hội thảo Khoa học cấp trường.
3. Nguyễn Thanh HàBàn về thực trạng hoạt động và các yếu tố tác động đến quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Hội thảo Khoa học cấp trường.
4. Nguyễn Thanh Hà, Bùi Huy Tùng, Vai trò của tổ chức tài chính vi mô đối với công cuộc xoá đói giảm nghèo bền vững ở Việt Nam, Hội thảo Khoa học cấp trường.
5. Nguyễn Thanh HàMột số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của hệ thống ngân hàng trong phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam, Hội thảo Khoa học cấp trường.
6. Nguyễn Thanh HàMột số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Hội thảo Khoa học cấp trường.
7. Nguyễn Thanh HàNâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính vi mô của người nghèo ở Việt Nam, Hội thảo Khoa học cấp trường.
8. Nguyễn Thanh HàTác động của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đến ngành ngân hàng Việt Nam, Hội thảo Khoa học cấp trường.
9. Nguyễn Thanh Hà, Bùi Huy Tùng, Một số giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn Luật Hiến pháp Việt Nam trong điều kiện áp dụng học chế tín chỉ, Hội thảo Khoa học cấp trường.
10. Bùi Thị Thiện MỹVấn đề điều tiết giá dịch vụ giáo dục tại các cơ sở công lập Việt Nam, Hội thảo Khoa học cấp trường.
11. Bùi Thị Thiện Mỹ, Nguyễn Thị YếnBàn về việc sử dụng ngân hàng đề thi ở trường Đại học Ngân hàng TP HCM, Hội thảo Khoa học cấp trường.
12. Nguyễn Thị Yến, Hoàng Đức Mạnh, Ứng dụng mô hình M-CVAR trong lựa chọn danh mục tối ưu-Một nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Hội thảo Khoa học cấp quốc gia.
13. Phan Tùng MẫuHoàn thiện thể chế kinh tế thị trường nhân tố quyết định hội nhập TPP, Hội thảo Khoa học cấp trường.
14. Phạm Hải HàA bivariate failure time model with dependence due to shocks and mixed effect, Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về ứng dụng toán học.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Nguyễn Thanh Hà, Bùi Thị Thiện Mỹ, Lê Thị Kim Anh,
  Mô hình toán kinh tế.
2. Bùi Thị Thiện Mỹ, Trần Thị Thu Hương, Bài tập Toán cao cấp - phần Giải tích.