Kết quả hoạt động KHCN năm 2015

18:32 07/03/2017

BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC:

1. Nguyễn Phương
Sử dụng trung bình để dự báo cho dữ liệu mờ, Hội thảo cấp trường.
2. Nguyễn Ngọc PhụngGiới thiệu về hồi quy tuyến tính mờ, Hội thảo cấp trường.
3. Dương Tôn Đảm, Nguyễn Ngọc PhụngVi phân ngẫu nhiên đối với lớp quá trình Itô – Lévy, Hội nghị toàn quốc lần thứ V về Xác suất – Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy.
4. Nguyễn Thanh HàKhả năng nào cho việc thực hiện nghiên cứu về toán kinh tế ở sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP HCM, Hội thảo cấp trường.
5. Nguyễn Thanh Hà, Bùi Huy Tùng, Bàn về mô hình hội đồng trường và mối quan hệ giữa hội đồng trường và hiệu trưởng trong trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM, Hội thảo cấp trường.
6. Phan Tùng MẫuTái cơ cấu kinh tế - Những vấn đề đặt ra cần đổi mới giáo dục - đào tạo, Hội thảo cấp bộ.


BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC:

  1. Lê Sĩ Đồng, Nguyễn Ngọc Phụng, Hồ Vũ, Fractional functional differential equations with random parameters, Hội nghị Toán Giải tích toàn quốc 2014.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Nguyễn Thanh Hà, Lê Thị Kim Anh
, Thực hành Toán cao cấp với Maple.