Đội ngũ giảng viên

STTHọc vịHọ và tênEmail
1ThS.Lê Thị Kim Anhanhltk@buh.edu.vn
2TS.Tạ Quốc Bảobaotq@buh.edu.vn
3TS.Nguyễn Ngọc Gianggiangnn@buh.edu.vn
4TS.Phạm Hải Hàhaph@buh.edu.vn
5ThS.Nguyễn Thanh Hàhant@buh.edu.vn
6TS.Nguyễn Minh Hảihainm@buh.edu.vn
7CN.Lê Thị Diễm Hằnghangltd@buh.edu.vn
8ThS.Trần Thị Thu Hươnghuongttt@buh.edu.vn
9ThS.Bùi Thị Thiện Mỹmybtt@buh.edu.vn
10ThS.Nguyễn Ngọc Phụngphungnn@buh.edu.vn
11TS.Lê Phươngphuongl@buh.edu.vn
12ThS.Nguyễn Phươngphuongn@buh.edu.vn
13ThS.Nguyễn Huy Thaothaonh@buh.edu.vn
14TS.Hồ Vũvuh@buh.edu.vn
15ThS.Nguyễn Thị Yếnyennt@buh.edu.vn