Đơn vị
In lịch làm việc In lịch làm việc    In lịch lãnh đạo phòng
Chọn lịch: Năm Tháng
Chọn tuần:
LÃNH ĐẠO   In lịch làm việc
Tuần 18/09/2017 đến 24/09/2017
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ 2
18/09/2017
trực bộ môn 8h00: 39 Hàm Nghitrực bộ môn 8h00: 39 Hàm Nghi
Thứ 3
19/09/2017
56 hoàng diệu 2, 7h0013h Hoàng diệu 2, Thủ Đức
Thứ 4
20/09/2017
56 hoàng diệu 2, 7h0013h Hoàng diệu 2, Thủ Đức
Thứ 5
21/09/2017
8hh00: Hội nghị tổng kết công tác đánh giá CNVC, NLĐ.
Thứ 6
22/09/2017
56 hoàng diệu 2, 7h0013h Hoàng diệu 2, Thủ Đức
Thứ 7
23/09/2017
In lịch làm việc In lịch